REREEF online store

นอกจากนี้ คุณลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าของ ReReef ได้ที่

- Warehouse 30 ซอยเจริญกรุง 30

- Ecotopia ชั้น 4 Siam Discovery

- ศูนย์การเรียนรู้ตาวิเศษ หอศิลปฯ กทม. ชั้น 4 (BTS สนามกีฬา)

- มูลนิธิโลกสีเขียว สุขุมวิท 43

- ร้าน School Coffee เกษตร (ชอยคุณหญิงพหลฯ) และช่องนนทรี (BTS ช่องนนทรี) เฉพาะผลิตภัณฑ์หลอด

 

สอบถามเรื่องอื่นๆ รวมถึงสั่งซื้อในนามบริษัท/องค์กร ติดต่อทีมงานได้ทางอีเมลนะคะ info@rereef.co

 

©2017 BY REREEF.co