ข่าวใหญ่ทั่วโลกงานวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดัง Science ซึ่งพบว่าปะการังในเอเชีย-แปซิฟิก กำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากขยะ

การอนุรักษ์เต่าตัวผู้ตัวเต็มวัยจากภัยคุกคามต่างๆ จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีก เพราะพ่อพันธุ์เต่ากำลังจะกลายเป็นสัตว์หายากที่อาจจะสูญพันธุ์

งานวิจัยล่าสุดที่วิเคราะห์ข้อมูลปะการัง 100 แห่งทั่วโลก พบว่าปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในช่วงหลังเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงกว่าเดิม 

ยกสุดท้ายของปะการัง

หลอดพลาสติกกำลังกลายเป็นเป้าหมายในการรณรงค์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม

กระแสเรียกร้องให้เลิกใช้หลอดพลาสติกกำลังมาแรง

REREEF

ReReef wants to build business case for sustainability and provide practical solutions for better environment.  We use coral reef as an iconic ecosystem affected by human-induced climate change and various activities including sewage, chemical output, waste management, coastal development and greenhouse gas emission. We aim to develop affordable eco-products as alternative to existing practices.  We want to develop platform to empower active citizen to share information on good practices and provide incentive for industry to change behavior.

Get in Touch

Practical solutions for healthy planet. Reusable straws (stainless and silicone), Reef-safe Sunscreen, bamboo toothbrush, bamboo cotton bud and many more.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Bangkok, Thailand

©2017 BY REREEF.co